Werktijden

Om een kader te geven op wanneer ik actief aan het werk ben is dit tijdens kantooruren doordeweek van maandag tot en met vrijdag. Het kan zijn dat ik natuurlijk klant afspraken heb etc. Maar verder daarbuiten probeer te markeren als vrije tijd. Het kan zijn dat ik dan iets doe, maar dit is geen garantie.

Functioneel Ontwerp

Elk project begint met een functioneel ontwerp. Hierin wordt omschreven welke schermen er allemaal zijn en hoe deze moeten werken. In principe wordt alles omtrent het project en alle usecases hier in uitgewerkt. Dit gaat altijd in samenwerking met de klant en wordt ook gezien als een los staand project. Dit komt namelijk omdat het resulterende document gebruikt wordt om een offerte schrijven voor het gehele project.

Dit document wordt samen met de klant gemaakt om te bepalen hoe het gebruik er van gaat zijn. De klant kent zijn/haar klanten vaak beter dan dat ik dat doe en samen proberen we zo een duidelijk ontwerp uit te werken.

Dit bespaard op lange termijn een hoop geld. Zonder Functioneel ontwerp kan het zijn dat bepaalde zaken onvoldoende duidelijk zijn en meer tijd kosten dan oorspronkelijk begroot. Daarnaast geeft een Functioneel Ontwerp een houvast voor beide partijen om naar te verwijzen van functies welke er in moeten.

Wanneer een functioneel ontwerp is goedgekeurd kan deze niet meer worden aangepast tijdens het bouwen. Wel kan er een stop aangeroepen worden op welk moment er wordt gekeken wat er anders moet en wat voor impact dit heeft kwa tijd en kosten.

Design

Afhankelijk van de wensen kan het zijn dat er een strak design moet komen of een eenvoudig design. Eenvoudige designs kunnen inhouse gedaan worden. Anders kan er een beroep gedaan worden op mijn netwerk voor het maken van een ontwerp. Een dergelijk design gaat op basis van het Functioneel Ontwerp waarin alle schermen zijn afgebakend en gedefinieerd.

Voor web is er de voorkeur voor het gebruik van Bootstrap, dit maakt zaken als responsive design een stuk makkelijker namelijk.

Content

In het geval van een website is het vaak verstandig om de content al klaar te hebben voor of tijdens de bouw. Vaak is deze content ook gekoppelt aan het functioneel ontwerp (als in welke informatie moet er gepresenteerd worden). Deze content kan er dan tijdens het bouwen in gezet worden.

Bouw

Bouwen wordt gedaan op basis van het functioneel ontwerp. Op dit moment is het niet mogelijk om wijzigingen aan te brengen. Indien er wel iets anders moet dan wordt de bouw stopgezet en wordt er gekeken naar wat er verandert moet worden. Wel worden er in het functioneel ontwerp mijlpaal punten aangegeven waarin bijvoorbeeld een deels werkend product te zien is. Op deze manier kan de klant de voortgang van het werk bekijken.

Oplevering

Als alles in orde is kan het product opgelevert worden. Afhankelijk van de wensen kan dit op eigen hosting of op hosting bij mij. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor.

Facturering

Facturering wordt overeengekomen bij aanname van het project. In veel gevallen is dit een opdeling van de geplande kosten. Met een percentage bij aanname, specifieke mijlpaal momenten en uiteindelijk oplevering. Na oplevering geld een periode van twee weken waarin bugs en hele kleine dingen gewoon opgelost worden. Daarna worden wijzigingen gedaan op basis van een schatting van de tijd die het kost om het te doen of op nacalculatie.